Visa 188A/888A

VISA TẠM TRÚ 188A

 

1. ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN

 • Người nộp đơn và vợ/chồng không có lịch sử kinh doanh hoặc đầu tư trong những lĩnh vực không được cho phép tại Úc.
 • Người nộp đơn và nhân thân đi theo phải thoả mãn những điều kiện phù hợp với lợi ích của xã hội Úc.
 • Được đề cử bởi chính quyền và tiểu bang Úc.

2. QUYỀN LỢI CỦA VISA TẠM TRÚ 188A

 • Được đến sinh sống, mở doanh nghiệp hoặc đầu tư tại Úc trong thời gian visa tạm trú được cấp.
 • Được mang theo nhân thân hợp lệ đến Úc.
 • Miễn học phí từ lớp 1 đến lớp 12 nếu con theo học tại các trường công lập.Khoá học tiếng Anh miễn phí lên đến 510 giờ.
 • Khoá học tiếng Anh miễn phí lên đến 510 giờ.

3. ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ ĐỦ CỦA VISA 188A

 • Dưới 55 tuổi.
 • Có kế hoạch đầu tư kinh doanh vào Úc thuyết phục và nhận được bảo lãnh từ Tiểu Bang thành công.
 • Sở hữu và điều hành một hoặc nhiều doanh nghiệp hợp lệ với quy định của luật di trú Úc.
 • Có sự nghiệp quản lý kinh doanh thành công.
 • Trong ít nhất 2 năm tài chính trong vòng 4 năm gần nhất trước khi nộp hồ sơ, tổng doanh thu từ doanh nghiệp chính ở Việt Nam đạt tối thiểu AUD $750,000/năm (khoảng 12,8 tỷ VND) (áp dụng từ 01/7/2021).
 • Tổng tài sản và vốn sở hữu trong doanh nghiệp đạt tối thiểu AUD $1,250,000 (khoảng 17 tỷ VND) (áp dụng từ 01/7/2021).
 • Vượt qua thang điểm đánh giá 65 điểm của chính phủ Úc. Các hồ sơ thấp hơn 65 điểm và đạt tối thiểu 55 điểm vẫn có cơ hội và cần thoả một số điều kiện đặc biệt để xin được visa 188A thành công.
 • Tùy theo phần trăm của cổ phần trong công ty để yêu cầu doanh thu:
  • 51% tổng giá trị của một doanh nghiệp có doanh thu dưới 400.000AUD/năm, hoặc
  • 30% tổng giá trị của doanh nghiệp có doanh thu từ 400.000AUD trở lên mỗi năm, hoặc
  • 10% tổng giá trị của một doanh nghiệp được điều hành bởi một công ty niêm yết công khai.
 • Cam kết sẽ sinh sống 2 năm tại tiểu bang đã bảo lãnh.
 • Đạt được IELTS 4.5 hoặc nếu không đủ điểm tiếng anh, trả thêm phí bảo trợ ngoại ngữ.
 • Thời hạn lưu trú cho visa 188 diện Đổi Mới Kinh Doanh là 5 năm + một lần gia hạn là 2 năm.

VISA THƯỜNG TRÚ 888A

1. ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÊN VISA THƯỜNG TRÚ 888A

 • Visa 188 (tạm trú) của người nộp đơn xin visa 888 vẫn còn hợp lệ (chưa vượt quá thời hạn được cấp hay bị huỷ).
 • Người nộp đơn phải ở Úc ít nhất là 1 năm trong 3 năm gần nhất trước khi nộp hồ sơ xin visa 888 (áp dụng từ 01/7/2021).
 • Người nộp đơn phải đang sở hữu ít nhất một doanh nghiệp kinh doanh chính hiện đang hoạt động tại Úc trong vòng 2 năm gần nhất trước khi nộp hồ sơ xin visa 888.
 • Doanh nghiệp đang kinh doanh tại Úc phải khai và đóng thuế thu nhập đầy đủ trong vòng 2 năm gần nhất trước khi nộp hồ sơ xin visa 888. Doanh nghiệp chính của người nộp đơn phải đạt được doanh thu tối thiểu là AUD $300,000/năm (khoảng 5,1 tỷ VND) trong 12 tháng gần nhất trước khi nộp hồ sơ xin visa 888. Thỏa mãn 2 trong số 3 điều kiện dưới đây:
 1. Sau thời gian kinh doanh sau khi có visa 188A, phần sở hữu của người nộp đơn trong doanh nghiệp kinh doanh chính phải còn giá trị ít nhất là AUD $200,000 (khoảng 3,4 tỷ VND) trong suốt 12 tháng gần nhất trước khi nộp hồ sơ xin visa 888A.
 2. Trong suốt 12 tháng gần nhất trước khi nộp hồ sơ xin visa 888, doanh nghiệp chính của người nộp đơn cần phải tuyển dụng ít nhất 2 nhân viên bản địa (là công dân, thường trú Úc, hay người New Zealand) làm toàn thời gian.
 3. Tổng giá trị tài sản cá nhân và doanh nghiệp ở Úc của người nộp đơn và vợ/chồng có giá trị tối thiểu AUD $600,000 – AUD $900,000 (khoảng 10,2 tỷ VND – 15,3 tỷ VND) trong suốt 12 tháng trước ngày nộp đơn và trong tương lai.

* Điều kiện về tổng giá trị tài sản này sẽ có sự khác biệt tuỳ từng tiểu bang và thành phố.

2. QUYỀN LỢI CỦA VISA THƯỜNG TRÚ 888A

 • Định cư tại Úc vĩnh viễn.
 • Gia đình và thân nhân hợp lệ cũng được vào thường trú nhân.
 • Cơ hội có hai quốc tịch Úc và Việt Nam.
 • Được hưởng tất cả các quyền lợi cơ bản của người bản xứ, trừ quyền bầu cử và làm trong các ngành chính trị.