Visa 188C/888C

VISA TẠM TRÚ 188C

1. ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN

 • Người nộp đơn và vợ/chồng không có lịch sử kinh doanh hoặc đầu tư trong những lĩnh vực không được cho phép tại Úc.
 • Người nộp đơn và nhân thân đi theo phải thoả mãn những điều kiện phù hợp với lợi ích của xã hội Úc.
 • Được đề cử bởi chính quyền và tiểu bang Úc.

2. QUYỀN LỢI CỦA VISA TẠM TRÚ 188C

 • Được đến sinh sống, mở doanh nghiệp hoặc đầu tư tại Úc trong thời gian visa tạm trú được cấp.
 • Được mang theo nhân thân hợp lệ đến Úc.
 • Miễn học phí từ lớp 1 đến lớp 12 nếu con theo học tại các trường công lập.Khoá học tiếng Anh miễn phí lên đến 510 giờ.
 • Khoá học tiếng Anh miễn phí lên đến 510 giờ.

3. ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ ĐỦ CỦA VISA 188C

 • Đầu tư $5,000,000 AUD (khoảng 80-85 tỷ VND) vào danh mục đầu tư bắt buộc (Complying Investment) tại Úc trong thời hạn giữ visa 188. Danh mục đầu tư bắt buộc được chia theo tỷ lệ như sau: 
  • Ít nhất $1,000,000 AUD (khoảng 17 tỷ VND) đầu tư cho các quỹ đầu cơ (Venture Capital), nơi sẽ đầu tư vào các start-ups và những công ty cá nhân nhỏ.
  • Ít nhất $1,500,000 AUD (Khoảng 25,5 tỷ VND) đầu tư vào các quỹ đầu tư được quản lý (Managed Funds), chuyên đầu tư vào các công ty đang nổi lên tại thị trường chứng khoán Úc.
  • Một danh mục đầu tư “cân bằng” với ít nhất $2,500,000 AUD (khoảng 42,5 tỷ VND) vào các quỹ đầu tư được quản lý (Managed Funds), và các quỹ này sẽ đầu tư vào nhiều lĩnh vực, bao gồm các công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán Úc, các trái phiếu của các tập đoàn Úc, hay những bất động sản thương mại.
 • Cam kết giữ danh mục đầu tư bắt buộc trong thời gian giữ visa 188.
 • Người nộp đơn cam kết phải sinh sống ở tiểu bang đã bảo lãnh cho hồ sơ.
 • Đạt được IELTS 4.5, hoặc nếu không đủ điểm tiếng Anh, nộp thêm phí bảo trợ ngoại ngữ.
 • Thời hạn lưu trú cho visa tạm trú 188 diện Nhà Đầu Tư Trọng Yếu là 5 năm (có thể gia hạn thêm được hai lần mỗi lần hai năm [có điều kiện]).

VISA THƯỜNG TRÚ 888C

ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÊN VISA THƯỜNG TRÚ 888C

 • Người nộp đơn đã giữ visa 188C trong 3 năm liên tục trước ngày nộp hồ sơ xin Visa 888C.
 • Người nộp đơn phải ở Úc ít nhất 40 ngày/năm (160 ngày/4 năm) hoặc người phối ngẫu phải ở Úc ít nhất 180 ngày/năm (720 ngày/4 năm).
 • Người nộp đơn vẫn giữ khoản đầu tư $5,000,000 AUD (khoảng 80-85 tỷ VND) trong danh mục đầu tư bắt buộc tại Úc trong suốt thời gian visa 188 được cấp.

2. Quyền lợi của visa thường trú 888C

2. QUYỀN LỢI CỦA VISA THƯỜNG TRÚ 888C

 • Định cư tại Úc vĩnh viễn.
 • Gia đình và thân nhân hợp lệ cũng được vào thường trú nhân.
 • Cơ hội có hai quốc tịch Úc và Việt Nam.
 • Được hưởng tất cả các quyền lợi cơ bản của người bản xứ, trừ quyền bầu cử và làm trong các ngành chính trị.