Visa 188B/888B

VISA TẠM TRÚ 188B

1. ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN

 • Người nộp đơn và vợ/chồng không có lịch sử kinh doanh hoặc đầu tư trong những lĩnh vực không được cho phép tại Úc.
 • Người nộp đơn và nhân thân đi theo phải thoả mãn những điều kiện phù hợp với lợi ích của xã hội Úc.
 • Được đề cử bởi chính quyền và tiểu bang Úc.

2. QUYỀN LỢI CỦA VISA TẠM TRÚ 188B

 • Được đến sinh sống, mở doanh nghiệp hoặc đầu tư tại Úc trong thời gian visa tạm trú được cấp.
 • Được mang theo nhân thân hợp lệ đến Úc.
 • Miễn học phí từ lớp 1 đến lớp 12 nếu con theo học tại các trường công lập.Khoá học tiếng Anh miễn phí lên đến 510 giờ.
 • Khoá học tiếng Anh miễn phí lên đến 510 giờ.

3. ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ ĐỦ CỦA VISA 188B

 • Dưới 55 tuổi.
 • Đạt tối thiểu 65 điểm trên hệ thống tính điểm nhập cư.
 • Phải được 1 trong các tiểu bang tại Úc bảo lãnh.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý.
 • Hai năm trước ngày nộp đơn, tổng tài sản (bao gồm của vợ và chồng đạt tối thiểu 2,5 triệu AUD (khoảng 42,5 tỷ VND)). Số tiền này được chứng minh là tích luỹ/kiếm được bằng kinh doanh đầu tư hợp pháp và có thể chuyển đến nước Úc trong vòng 2 năm sau ngày visa tạm trú được cấp.
 • Ít nhất 1 năm trong 5 năm tài khoá gần nhất, người nộp đơn phải thoả mãn một trong hai điều kiện sau:
  • Người nộp đơn đã trực tiếp quản lý một công việc kinh doanh (doanh nghiệp) đủ tiêu chuẩn ở Việt Nam và người nộp đơn và vợ/chồng sở hữu ít nhất 10% tổng giá trị của doanh nghiệp đó. Hoặc,
  • Người nộp đơn đã trực tiếp quản lý những danh mục đầu tư đủ điều kiện ở Việt Nam với tổng số vốn đầu tư tối thiểu đạt 2.5 triệu AUD (khoảng 42,5 tỷ VND).
 • Khi có quyết định cấp visa, phải đầu tư 2,5 triệu AUD (khoảng 42,5 tỷ VND) theo tỷ lệ sau:
  • Ít nhất 500.000 AUD (khoảng 8,5 tỷ VND) vào quỹ đầu tư mạo hiểm/cổ phần tư nhân (VCPE).
  • Ít nhất 750.000 AUD (khoảng 12,8 tỷ VND) vào các quỹ quản lý được phê duyệt (quỹ này phải đầu tư vào các doanh nghiệp đang phát triển – Emerging Company).
  • Ít nhất 1,25 triệu AUD (khoảng 21,2 tỷ VND) vào quỹ đầu tư cân bằng (Balancing Investment: cổ phiếu, trái phiếu, tiền mặt, …).
 • Đạt được IELTS 4.5 hoặc nếu không đủ điểm tiếng anh, nộp thêm phí bảo trợ ngoại ngữ.
 • Thời hạn lưu trú cho visa tạm trú 188 diện Nhà Đầu Tư là 5 năm (không gia hạn thêm được).

VISA THƯỜNG TRÚ 888B

ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÊN VISA THƯỜNG TRÚ 888B

 • Visa 188B (tạm trú) của người nộp đơn xin visa 888B vẫn còn hợp lệ (chưa vượt quá thời hạn được cấp hay bị huỷ).
 • Người nộp đơn hoặc người phụ thuộc (vợ/chồng) phải ở Úc ít nhất 2 trong 3 năm trước khi nộp hồ sơ xin visa 888.
 • Người nộp đơn vẫn tiếp tục giữ khoản đầu tư 2,5 triệu AUD (khoảng 42,5 tỷ VND) trong ngân khố tiểu bang và lãnh thổ Úc trong thời hạn tối thiểu 5 năm.
 • Có mong muốn thật sự tiếp tục công việc kinh doanh/đầu tư tại Úc sau khi khoản tiền đầu tư đáo hạn sau 5 năm.

2. QUYỀN LỢI CỦA VISA THƯỜNG TRÚ 888B

 • Định cư tại Úc vĩnh viễn.
 • Gia đình và thân nhân hợp lệ cũng được vào thường trú nhân.
 • Cơ hội có hai quốc tịch Úc và Việt Nam.
 • Được hưởng tất cả các quyền lợi cơ bản của người bản xứ, trừ quyền bầu cử và làm trong các ngành chính trị.