VISA DIỆN TAY NGHỀ THƯỜNG TRÚ THEO VÙNG CHỈ ĐỊNH – 191

Thị thực 191 cho phép những người đã sống và làm việc tại các khu vực được chỉ định của Úc theo thị thực Tay nghề tạm trú vùng miền (phân loại 491) và thị thực Tay nghề tạm trú diện doanh nghiệp bảo lãnh (phân loại 494) sống và làm việc vĩnh viễn tại Úc.

ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN: 
  • Sống và làm việc tại khu vực được chỉ định theo thị thực 491 hoặc 494 trong ít nhất ba năm.
  • Không yêu cầu mức lương tối thiểu. Trong 3 năm này, đương đơn phải đóng thuế cho nước Úc. Đương đơn luôn tuân thủ luật Úc và hoàn thành nghĩa vụ của visa tạm trú đang giữ.
  • Đáp ứng một số yêu cầu về sức khỏe và nhân cách.
  • Chưa từng bị hủy visa hoặc bị từ chối hồ sơ trước đó.
QUYỀN LỢI: 
  • Ở lại, làm việc và học tập tại Úc vĩnh viễn.
  • Bảo lãnh các thành viên gia đình đủ điều kiện đến Úc.
  • Ghi danh vào chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Úc (Medicare).
  • Nộp đơn xin quốc tịch Úc nếu đủ điều kiện.