VISA ĐÍNH HÔN – 300

ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN: 
  • Ở bên ngoài nước Úc tại thời điểm nộp đơn.
  • Từ 18 tuổi trở lên tại thời điểm nộp đơn.
  • Có người bảo lãnh là công dân Úc, thường trú nhân hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện.
  • Có ý định kết hôn với người bảo lãnh (người phối ngẫu tương lai) trước khi thời hạn visa kết thúc .
  • Đáp ứng một số yêu cầu về sức khỏe và nhân cách.
  • Chưa từng bị hủy visa hoặc bị từ chối hồ sơ trước đó.
QUYỀN LỢI:
  • Sống, làm việc và học tập tại Úc từ 9 – 15 tháng kể từ ngày visa được cấp.
  • Tự do du lịch đến Úc trong thời gian visa còn hợp lệ.